Områderegulering for Knaben

Reguleringsplan for Knaben er lagt ut til 1. gangs behandling. Frist for innspill/merknader er satt til 22.mai.