i 2021 la Agder Fylkeskommune brøyting på Knaben ut på anbud. Det var Netlandsnes Anlegg A/S som hadde laveste anbud og fikk jobb. I helga har de virkelig fått prøve seg. Firmaet har 4-5 mann som deler på brøytevaktene.