Knaben.no er opptatt av å håndtere dine personopplysninger på en trygg og sikker måte, i tråd med gjeldende regelverk.

Vår personvernerklæring gir informasjon om hvordan vi håndterer personopplysninger som vi innhenter via email korrespondanse, samarbeidspartnere, leverandører og brukere av våre nettsider, m.m.

Knaben.no søker etter beste evne å etterfølge den til enhver tid gjeldene personvernlovgivning, inkludert EUs personvernforordning (GDPR). Vår personvernerklæring gir informasjon om hvordan Knaben.no behandler dine personopplysninger samt hvilke rettigheter du du har.

Hvilke personopplysninger behandles og hva brukes de til?

Knaben.no samler ikke inn personopplysninger som fødselsdato- og personnummer. Knaben.no registrerer fornavn, etternavn, adresse, epost, telefonnummer, samt annen relevant info der det er naturlig for å følge opp henvendelser og/eller utføre aktiviteter, tjenester, m.m. Vi samler inn opplysninger for å kunne sende deg informasjon om våre tjenester og aktiviteter. Vi samler også inn opplysninger i forbindelse med våre avtaler med leverandører og andre samarbeidspartnere.

Utlevering av personopplysninger

Knaben vil kun dele personopplysninger med tredjeparter som selskapet benytter ifm. drift av nødvending IT- og kommunikasjons infrastruktur og gjennomføring av oppdrag. Vi søker å benytte anerkjente leverandører der eksterne tjenester trengs og søker å benytte aktører som faller under tilsvarende personvernlovgivning. Våre leverandører kan ikke benytte personopplysninger vi samler til eget formål.

Knaben.no vil ikke utlevere dine personopplysninger til andre med mindre vi har et lovlig grunnlag for en slik utlevering. Det presiseres at man i visse tilfeller kan være lovpålagt å utlevere personopplysninger til f. eks. diverse offentlige myndigheter, politi, etc, skulle de fremme krav om det.

Dine rettigheter

Du har rett til å kreve innsyn, retting eller sletting av personopplysningene Knaben.no behandler om deg.

Dersom vårt behandlingsgrunnlag er begrunnet i ditt samtykke, kan du når som helst trekke dette tilbake ved å kontakte oss.

Sletting av personalopplysninger

Personopplysninger vil kun bli lagret så lenge det er nødvendig for å oppfylle formålet med behandlingen.

Du kan til enhver tid trekke tilbake et samtykke. Vi vil da slette dine personopplysninger umiddelbart. Hvis behandlingsgrunnlaget er vår berettigede interesse, vil personopplysningene bli slettet når slik berettiget interesse ikke lenger foreligger.

Informasjonskapsler

Knaben.no benytter Google Analytics ifm. analyse av trafikk til sin nettside. Dette gjøres primært via bruk av cookies (informasjonskapsler) plassert på nettsiden til Knaben.no. Dette betyr at din IP adresse blir registrert for bruk i evaluering av din aktivitet på våre nettsider, som igjen gjør oss i stand til å fortløpende forbedre våre nettsider. Bruk av informasjonskapsler krever ditt samtykke.

Din aksept av disse vilkårene

Ved å bruke dette nettstedet, er det en aksept av denne politikken, og vilkårene for tjenesten. Hvis du ikke er enig i denne politikken, bør du ikke bruke nettstedet vårt. Din fortsatte bruk av nettstedet etter kunngjøring av endringer i denne politikken vil bli ansett som en aksept av disse endringene.

Sikkerhet vedrørende personopplysninger

Knaben.no er opptatt av konfidensialitet i alt de foretar seg og har gode sikkerhetsrutiner som beskytter dine personopplysninger.

Endringer i vår personvernerklæring

Denne personvernerklæringen ble sist oppdatert 16. januar 2019. Knaben.no forbeholder seg retten til å endre denne fra tid til annen. Endringer kunngjøres kun på våre nettsider.

Spørsmål, klager, etc.

Har du spørsmål vedrørende Knaben.no sin behandling av personopplysninger kan du kontakte oss.

Dersom du mener at vår behandling av personopplysninger ikke stemmer med det som står i denne personvernerklæringen, dine valg, samtykker, el.l., eller at vi på andre måter ikke følger personvernlovgivningen, ber vi om at du kontakter oss.

Du har også anledning til å rette formell klage til Datatilsynet ved brudd på gjeldene personvernlovgivning.