På Knaben Leirskole har vi fokus på å gi elevene mestring, opplevelser og læring i naturen som er tilpasset den enkelte elev. Skolen ligger i flotte naturomgivelser og Knabens historie med molybdengruver og den spesielle historien, særlig under 2. verdenskrig gjør et besøk hos oss spennende og annerledes.

Leirskolen har lang og god erfaring med å tilpasse et leirskoleopphold etter elevenes ferdigheter, og er opptatt av at alle skal oppleve mestring. De aller fleste liker bålkos og besøk i gruvene, og kosen står derfor også i fokus for turene og aktivitetene. Etter en lang dag ute står vårt oppvarmede basseng til elvenes disposisjon, og en tur på Knabens Landhandel er alltid trivelig!

Les Knaben leirskoles koronatiltak her

Aktiviteter

På vinterstid boltrer vi oss ute med ulike snø aktiviteter. Vi spenner på oss langrennsskiene utenfor leirskolen og har mange muligheter i vårt nærmiljø til å gi elevene gode opplevelser. På Knaben kommer du fort på høyfjellet og turene innover fjellet går på et godt tilgjengelig skiterreng. Liker dere utfordringer drar vi på tur til vår populære fjellcamp. Vi tilpasser alltid aktivitetene etter været, og et besøk på Knaben gruvemuseum og besøksgruver står på programmet. I tillegg til egne aktiviteter kan vi tilby et besøk på Knaben alpinsenter i vintersesongen.

Vi liker å være ute, hele året og gir gjerne gode råd på hvordan vi kler oss og hvordan vi pakker sekken for å gi elevene en best mulig opplevelse. «Det finnes ikke dårlig vær, bare dårlig klær.» Har man «Oll innarst» tåler vi det aller meste av vær!

Høst og vår bruker vi naturen som spiskammer. Vi padler, fisker og overnatter under stjernene. Området rundt leirskolen gjør at vi alltid har mulighet til å komme tett på naturen og kan tilpasse aktivitetene etter vær og vind.

Aktuelle emner og opplevelser

 • Kart og kompass
 • Klær og utstyr, stell og bruk
 • Skikk og bruk i fjellet, naturvett
 • Sikkerhet i fjellet, vegetasjon, dyr og fugler
 • Meteorologi – værtjeneste
 • Teori om snøhulegraving, i noen tilfeller også i praksis
 • Kanopadling
 • Fiske
 • Førstehjelp
 • Lokalhistorie med både gruve- og krigshistorie
 • https://Film om villrein og Knaben Fjellcamp/

Hvis elevene og lærerne har spesielle ønsker om emner, tar leirskolelærerne gjerne opp dette.

Emner

Galleri

Læring, mestring og opplevelser er i fokus når vi lager aktiviteter til våre elever. Se hvor kjekt i har det!

Fagplaner

Et leirskoleopphold er en del av grunnskoleopplæringen. Kommunene velger selv hvilket klassetrinn som skal reise på leirskole. Uansett hvilket klassetrinn som kommer til Knaben, vil undervisningen hele tiden være forankret i gjeldende læreplaner.

For Knaben Leirskole er det et hovedmål å gi elevene gode naturopplevelser og økt forståelse for naturen gjennom et enkelt friluftsliv og praktiske tverrfaglige arbeidsmåter med høy grad av elevmedvirkning. Leirskolen ønsker å gi elevene gode rammer for å utvikle sosial kompetanse, evne til samarbeid og oppleve mestring. Leirskolen ønsker å være en læringsarena som bidrar til å nå kompetansemålene gjennom å motivere, utfordre og stimulere til læring.

Se forøvrig
Tur

Leirskolebygg

Helt siden 1930 har det vært offentlig skole på Knaben. Men stedet fikk ikke noe ordentlig skolebygg før høsten 1972. Da kom det blant annet nye klasserom, sløydsal, gymnastikksal og svømmehall. Men bare et par måneder senere kom beskjeden om at gruva skulle legges. Da forsvant alle arbeidsplassene og alle innbyggerne flyttet fra stedet. Kvinesdal kommune satt da igjen med et helt nytt skolebygg, men hadde ingen elever. Da kom ideen om å bruke det nye skolebygget som leirskole.

Fasiliteter

 • Gymnastikksal
 • Svømmebasseng
 • Matsal
 • TV stue
 • Aktivitetsrom
 • Moderne kjøkken
 • Tørkerom
 • 69 sengeplasser, 50 i hovedbygget og 19 i annekset.
 • Gymsal
 • Svømmebasseng
 • Matsal
 • TV stue
 • Aktivitetsrom
 • Moderne kjøkken
 • Tørkerom
Last ned romplan

Fakta

Vintersesong

Fra nyttår til 1. mai

Vår

Fra 17. mai til sommerferien begynner

Høst

Fra sommerferien slutter til slutten av oktober

Hvordan komme seg til Knaben?

Knaben Leirskole ligger i Kvinesdal kommune, Vest-Agder.
De fleste leirskoleklassene velger å reise med egen buss fra hjemmeskolen og direkte til Knaben. Det er også mulig å ta tog til Storekvina stasjon, og med buss ca. 45 minutter derfra.

Se veibeskrivelseKart

Bestilling

Bestilling av uker skjer fortløpende. Ei uke, mandag til fredag, regnes som 4 døgn. Vi gir et gratis opphold til en lærer pr. 15 elever. Det beregnes ingen tillegg i prisen for noen av de aktiviteter som gjennomføres. Knaben Leirskole har tre fast ansatte lærere, 3 kokker/renholdere og 1 vaktmester. Kveldsvakt avtales etter den enkelte skoles behov. Skolen leies også ut til organisasjoner, foreninger mv. i helger og i skolens ferier.

Større grupper

For større grupper er det mulig å leie leirskolen i helger og ferier. Etter søknadsfristen settes grupper inn i eventuelle ledige helger.

Søknadsfrister:
For vinterhelger: 1. september året før
For høsthelger: 1. februar samme året

Se eksempel på avtale

Interessert i å vite mer?

Ta kontakt med leirskole rektor
Jan Rob på telefon: 97 14 00 20

Leirskolen