4. mars 1972 gikk det et snøras på Knaben der du guttunger mistet livet. På dagen, og nesten på samme klokkeslett ble det lagt på en krans ved minnesteinen etter ulykka, Bertel Eie som hadde lekt med de to guttene tidligere på dagen, la på kransen.

Søndag 6. mars vil det bli et enkelt minnearrangement for ulykka.  Det kombineres med åpning av garasje or løypemaskin, som også har en funksjon innen beredskap på Knaben.

PROGRAM

12.00    Velkommen

 • Betel Eie forteller om rasulykken i 1972
 • Offisiell åpning av garasjen ved ordfører Per Sverre Kvinlaug
 • Garasjeportene åpnes.
 • «Åpent hus» i de tre avdelingene

Presentasjon av

 • Flekkefjord Røde Kors Hjelpekorps v/ Mindor Mæland
 • Knaben Leitegruppe v/ Leif Hunsbedt
 • Presentasjon av Knaben Løyper v/ Erling Lende
 • Vi har invitert politifolk med søkehunder
 • Redningsselskapets nye helikopter SAR Queen 13.00  Praktisk demonstrasjon søk i snøen

13.00 Praktisk demonstrasjon av søk i snøen

 • Publikum kan forsøke

14.00 Skiløp på Sanden for alle

 • Påmelding fra kl 13.00
 • Kontingent kr 50,-
 • Premie til alle

Under hele arrangementet vil det være tilrettelagt for skileik (Hopp, kuler, orgeltram mm)

Mat til de som ønsker: Kaker, lapper, pølser.

Vedlagte artikkel vil stå i neste Knaben-Nytt om Om snøraset i 1972