Stølen Kraftverk AS har laget en egen side med nyttig informasjon i forbindelse med utbygging av kraftverket.

Her ligger dokumenter som nabovarsel, Landskap – og Miljøplan, utbyggingsplan etc for prosjektet. Det ligger også informasjon om hvordan dere kan henvende dere i forbindelse med nabovarsel.

Besøk nettsiden her!