Knabens Venner gjennomfører sin tradisjonelle og årlige stordugnad lørdag 11. mai kl 09.00 til maks kl 17.00. I tillegg til å være med på allmennnyttig arbeid, blir deltakerne også med på et miljøskapende tiltak.
Det blir et gratis flles måltid midt på dagen. Og det blir laget til en sosial samling på kvelden.
Flere typer arbeid skal gjennomføres. Så alle som kommer skal føle at de er til nytte, alt etter egne forutsetninger.
Her er noe som gjøres: Klargjøring av frisbeeløype, beising av gapahuk, bergrensk i gruva, rydding og tilrettelegging i tilfluktsrom, klargjøring ved Minnestøtta, rydding langs veiene i Gruvebyen og mye mye mer.
De som vil delta, trykk gjerne på SKAL i denne saken
Alle er velkommen