Det er vinterferie og dårlig vær.

Da kommer spørsmålet om det er mulig å bruke svømmebassenget på leirskolen. Midt i ukene har vi leirskole, og elevene bruker bassenget på kveldstid. I helgene er skolen leid bort til ulike lag og foreninger. Bruk av svømmebassenget er med i leieprisen. Det er derfor ikke fritt fram for folk fleste å møte opp for å bade.

Det vil bli opplyst på nett for hver gang bassenget skal være åpent. Hvis det ikke er skrevet for den aktuelle datoen, så er bassenget stengt.

Leirskolen vil svært gjerne gi tilbud om åpent svømmebasseng. Men for at vi skal ha dette tilbudet er vi avhengige av frivillige som være badevakter. Det har blitt sendt ut forespørsler, men dessverre er det ikke mange som melder seg.

En badevakt består i år låse opp for badende, være til stede under åpningstiden og sørge for å lukke og låse. De som sier ja til å sitte vakt, vil få nødvendig opplæring. Hvis mulig blir det satt opp to vakter. Flere frivillige vakter betyr bedre åpningstider.

De som kan tenke seg å sitte badevakt bes ta kontakt med knaben.leirskole@kvinesdal.kommune.no