Årsmøte i Knabens Venner

Årsmøtet blir avholdt på Knaben onsdag 12. mai kl 19.30 på Knaben.

ÅRSMØTET AVHOLDES UTENDØRS I GAPAHUKEN.

  • Vanlige årsmøtesaker
  • Forslag til årsmøtet må være styre i hende innen 5. mai
  • Forslag sendes til styrets leder Ivar Krågeland: e-post: ivar.krageland@lyse.net

Den årlige dugnaden blir dagen etter, nemlig 13. mai – Kristi Himmelfartsdag.

Vi begynner kl 10.00