INNKALLING TIL ÅRSMØTE

KNABEN LØYPER

Fredag 28. januar 2022 kl 19.00

Knaben Kapell

Vanlige årsmøtesaker

Saker som ønskes behandlet på årsmøtet må være styret i hende innen 21. januar 2022