INNKALLING TIL ÅRSMØTE

KNABEN LØYPER

Fredag 28. januar 2022 kl 19.00

Knaben Kapell

AV PRAKTISKE ÅRSAKER ER ÅRSMØTET FLYTTET TIL KNABEN LEIRSKOLE

Vanlige årsmøtesaker

Saker som ønskes behandlet på årsmøtet må være styret i hende innen 21. januar 2022

  • Styrets årsberetning
  • Regnskap for siste år.
  • Valg av styremedlemmer og varamedlemmer
  • Valg av styreleder
  • Valg av revisor
  • Valg av valgkomité
  • Foreslå (Fastsette) årets løypeavgift
  • Behandle handlingsplan for kommende år