Knabejakta er et turopplegg basert på tur-orientering. Har du lyst på en tur ut kan det være greit å ha et mål med turen, og i dette opplegget er det å prøve å finne alle postene som er målet. Det er om å gjøre å finne alle postene, men du trenger ikke finne alle postene for å delta. Nå er alle årets poster satt ut og det er bare å gå i gang med jakta!

Postene er ikke inntegnet på noe kart, men angitt som kartreferanser med postbeskrivelse. Postene står ute fra rundt Knabendagen til  1. oktober. Postene har forskjellig poengverdi etter hvor de er plassert. Total poengsum for postene er 45 poeng.

På hver post er det angitt en kode som tas vare på og noteres på kontrollkortet. Etter endt sesong sendes kortet inn for godskriving av poeng og premiering. For hvert år flyttes postene og kodene forandres.

Knabens Venner står bak dette opplegget, og fører statistikk over oppnådd poengsum for hver deltaker. Dette offentliggjøres her på hjemmesiden og premieutdeling foretas på Nyttårsbasaren.

Les mer om Knabejakta og hvordan du blir med her! https://knabejakta.org