Bygging av Stølen kraft er godt i gang. Et tiltak vi vil merke at det skal lages ei bro over Inntaksdammen. Det vil gjøre det lettere å krysse Knabeåna når det er mye vann. Det vil også gjøre det mulig å knytte ei løype fra nord bort mot Kålrabitoppen. Da kan også det bli en rundtur.

På bildene ser vi at pilarene til broa er ferdig støpt.