Dugnad skiløyper Knaben 2019

 

Årets dugnader for skiløypene er lørdag 15. juni og lørdag 17. august. Oppmøte kl 9 på hoved parkeringsplass på Sanden.

 

Planlagte aktiviteter er bla.:

  • Sette opp merking langs eksisterende trasser / rydding
  • Rydde skog på traseer
  • Bygge / sette ut snø fangere og grind
  • Klargjøre for maskin arbeide i løype nett

Utstyr som trengs  er spett for merke kvister – motorsag/grein saks

Det vil bli delt inn i dugnads lag for hvert aktivitet.

For å planlegge koordinere arbeidet , send navn, mail, telefon, hytte forening, dato du deltar  samt utstyr som du tar med til Kjetil Samuelsen; mail ksamuel@lyse.net