Ekstraordinært årsmøte i Knaben Utvikling

Fredag 18. september kl 13.30

I Potetkjelleren på Knaben

 

Det legges fram forslag til vedtekter for «Knaben Skiløyper»