På baksiden av Nye Knaben Landhandel, ved inngangen til Potetkjelleren er det nå montert en el-bil lader til bruk for dem som har behov for det. Dette er en standard lader som skal passe de alle typer el-bilder. Betaling gjøres via en App på mobiltelefonen.

Det er er gode og lett forståelige instruksjoner for hvordan dette skal gjøres.

Vi ønsker dette nye tilbudet velkommen til Knaben