Endelig er leirskolen igjen igang! Fra og med  mandag i uke 4 og frem til sommerferien vil det være full aktivitet på leirskolen. Så vil det være full fart igjen fra august med leirskolebesøk hele høsten.

Leirskolens personale gleder seg til å ta i mot elever fra både Rogaland og Agder, for å gi dem gode naturopplevelser, læring og mestring på Knaben.

Vi gleder oss også til å ta i mot våre nye lærere Frank Larsen fra Feda og Jarle Audestad fra Vaksdal. Med på årets «dream -team» er også Andy Syvertsen, Leif Hunsbedt og Jan Rob fra Kvinesdal.