Etter anbefalinger fra kriseledelsen i Kvinesdal kommune har Knabens Venner valgt å avlyse årets familietreff med friluftsandakt ved Knaben Fjellcamp 1. påskedag. Dette er et arrangement som normalt samler deltakere fra mange kommuner.