Det er laget en film om Potetkjelleren museum som kan sees her.

POTETKJELLEREN BYGDEMUSEUM

Filmen er et filmprosjekt satt i gang av Agder Museumslag i samarbeid med Lister Videoklubb.

En stor takk for innsatsen til Ole Z. Torkildsen for manus, sang og ikke minst hans kunnskaper og innsats for Knaben og museet. Og takk til Lister Videoklubb som har vært produsent for filmen.

 

PS. andre medlemsmuseer i Agder Museumslag kan søke om tilskudd til tilsvarende prosjekter.