Turløyper

Litt generell informasjon om løypekjøring på Knaben.

Vi får ofte spørsmål om været på Knaben, og om når og hvor skiløypene går. Her kommer et forsøk på å gi litt generell informasjon om begge deeler.

På førstesida av nettsiden kan du sjekke webkameraet utenfor leirskolen og været på Knaben som er levert av yr.no. Når løypemaskinen er i arbeid kan du ved å gå inn på www.skisporet.no til enhver tid se hvor den er, eller har vært. Fordi løypemaskinen har en gps – sender blir det umiddelbart lagt ut info når den kjører. De ligger en direkte link til skisporet.no på hjemmesidens framside, og i tillegg kan du laste ned tjenesten som en app til din telefon. 

Vi har i dag ingen tjeneste som fra dag til dag forteller oss hvilke løyper som planlegges kjørt. Men det finnes en avtale mellom Knaben Alpinsenter og Knaben Utvikling/Knaben Løyper med retningslinjer for når de enkelte løyper skal kjøres.

Når kjøres det løyper?

 • Nærløyper skal om vær- og værmelding tillater det kjøres på fredager, men skal uansett være oppkjørt på lørdag og søndag morgen. Høyfjellsløyper kjøres lørdager når vær-, vind- og snøforhold tillater det.
 • I romjula, vinterferieukene og påske skal det også kjøres i midtukedagene.

Hvilke løyper skal kjøres?

Skiløypene på Knaben er kategorisert som: 

 • Nærløyper: Så som Sanden, langs Gamleveien, gjennom Hattevarden, Løgeheia og Moserindhommen.
 • Stormløype: Storehommen
 • Husmorløypa
 • Høyfjellsløyper: Knaben 1, Knaberøisa

Nærløypene er:

 • Sand-deponiet med både skøyte- og langrenns trasé
 • Langs Gamlevegen fra P-plass på Sanden, gjennom kulvert til Kvinastallan
 • Moserindhommen: Løypa gjennom Kvinavegen Hyttefelt kan kjøres samtidig med at Gamlevegen kjøres.
 • Løypa fra Kvinastallan og ned Hattevarden kjøres når forholdene tillater det.
 • Løype fra Gamleveien og opp til Reinshommen.
 • Løype fra Sanden forbi Løgeheia til Skitrekket.

Stormløype:

 • Løypa i Storehommen vest for skitrekket.

Husmorløypa:

 • Husmorløypa om Knaben Storstove via Svodin og Løgeheia hyttefelt

Disse løypene er de som prioriteres og skal kjøres opp i helgene i sesongen (egne rutiner i juleferie, vinterferie og påskeferie)

Høyfjellsløyper:

 • Knaben I og videre ned gruveveien via Kvinavegen.
 • Knaberøisa

Høyfjellsløyper kjøres så snart forholdene tillater det, men ikke ved uvær. 

Kommunikasjon og informasjon

Informasjon om løypeforhold, driftsstans, endringer etc sendes fra løypekjører eller løypekomiteen og kommuniseres ut til publikum via nettsiden www.knaben.no og Visit Knaben på Facebook.

NB: Vi tar gjerne i mot dine bilder og videreformidler dem og vakre Knaben i våre sosiale medier.

Vi retter en stor takk til en fantastisk dugnadsinnsats for gode skiløyper på Knaben. Takk til Løypekomiteen som prioriterer, organiserer dugnad og sørger for godt vedlikehold, grunnarbeid og tenker på fortsatt utvikling av løypenettet. God tur!