Gruver

A/S Knaben Molybden gruver ble nedlagt og forlatt i 1973. Etter lov om hjemfall er det den Norske Stat ved Næringsdepartementet som eier bygningene etter gruvedriften. Bygningsmassen forvaltes av Direktoratet for Mineralforvaltning. Etter skriftlig avtale disponerer Kvinesdal kommune bygninger og gruveganger som benyttes til besøksgruve. AS Knaben Molybden har konsesjon for utvinning av molybden. Etter nedleggelsen i 1973 har det ikke blitt foretatt noe nevneverdig vedlikehold av driftsbygningene etter gruvedriften. I 2006 ble det på oppdrag fra eier laget en tilstandsrapport. I 2008 ble heishus og sjakttårn malt utvendig, heishuset på nytt nå i 2020.

Visit Knaben er et kommunalt prosjekt som ønsker utvikling og aktivitet på Knaben. Prosjektet anser driftsbygningene etter gruvedriften som en betydelig ressurs for dette formålet. Prosjektet ønsker nå å invitere til å levere tilstandsvurdering og mulighetsstudiet, basert på den tilstandsvurderingen som ble gjort 2006.

Den nye tilstandsvurderingen og mulighetsstudiet skal gi Visit Kvinesdal/ Kvinesdal kommune viktige innspill vise mulighetsbilder i arbeidet med å utvikle en internasjonal gruveattraksjon på Knaben.

I forbindelsen med mulighetsstudiet skal det gjennomføres en workshop hvor Visit Knaben vil invitere privatpersoner, bedrifter, museer og andre kompetansemiljø som vil bidra. Denne workshopen vil arrangeres i løpet av høsten og mulighetsstudiet skal leveres før jul. Mer informasjon kommer ang valg av leverandør og workshop.

Invitasjon til tilstandsvurdering og mulighetsstudie kan lastes ned her!