Knaben Fjellcamp

Ta med deg familie og venner til Knaben fjellcamp ved Bergetjørn. Fjellcampen består av en gapahuk med overnattingsmuligheter og ildsted. Det er kanoer tilgjengelig og gode fiskemuligheter. Så her kan du prøve fiskelykken fra land og fra kano. Tenk å overnatte under stjernene rundt bålet, etter å ha spist egenfisket fisk tilberedt over åpen flamme. Dette er uforglemmelige minner!

Ta kontakt med Knaben Leirskole for lån av utstyr og tilgang til fjellcampen på 971 40 020.

 

REGLER VED BRUK AV KNABEN FJELLCAMP

 

  1. Velkommen til Knaben Fjellcamp, som står til fri benyttelse for alle som ønsker det.
  2. De som ønsker å overnatte og/eller benytte kanoer må kontakte Knaben Leirskole, tlf 97140020

Alle årer og vester skal låses inn etter bruk. Vestene henges opp på spiker.

Kanoene dras godt inn på land og legges med bunnen opp

  1. Hvis en ønsker å tenne bål, skal bålpanne brukes. Det skal ikke lages nye bålsteder.

TA HENSYN TIL BRANNFAREN

  1. Bruk egen ved.
  2. Ved avreise skal det ryddes inne i byggene og på plassen rundt.
  3. Vi opplever at det legges igjen papir og annet i bålpanna. Man tenker sikkert at dette er greit for de neste som kommer. Men resultater er at vinden tar det med seg og sprer det ut.
  4. All søppel tas med hjem. Det gjelder også tomflasker, bokser og matrester. Om du kommer til fjellcampen og du ser at det ligger igjen søppel etter andre, oppfordres du til å ta det med.

Avfall skal IKKE kastes i doen

Last ned reglene