Sommeren 2021 hadde Knaben Leirskole besøk av et filmteam fra verneområdet Setesdal Vesthei og Ryfylkeheiene (SVR). De deltok på overnattingstur til Knaben Fjellcamp. Tema er blant annet vern om Europas sørligste villreinstamme. Filmen er nå ferdig. Elevene kommer fra Stavanger, og det er leirskolelærer Jarle Audestad som forteller. Se filmen her: https://www.svr.no/filmar-fra-verneomrada/ eller her https://knaben.no/knaben-leirskole/

Knaben Leirskole har villrein som tema. Elevene får gjerne smake reinsdyrkjøtt i løpet av oppholdet.