Kvinesdal Kommunestyre har bevilget over 4,1 millioner kroner til renovering av leirskolens 2. etasje. Dette vil gi en skikkelig ansiktsløfting på internatavdelingen.

Totalt er det i dag 50 senger i skolens 2. etasje. Det vil ikke bli noen endringer på antall senger. Men det skal bygges nye senger, som er tilpasset de enkelte rom. Ute på ganga blir det 5 nye toaletter.

Alle golv  og veggflater skal være lette å holde rene.

Fra matsalen i første etasje vil det bli en ny utgang. Dette for å løse noen noen av dagens utfordringer med rømningsveg fra matsalen.

Utvendig vil man se at det kommer ny kledning, og det skal i 2. etasje settes inn nye vinduer. Akkurat dette har leirskolen ønsket lenge. Dagens vinduer kan åpnes. Men for unge leirskolelever kan de være noe vanskelig å lukke. Man har derfor vært redd for at elever kan falle ut. Nye vinduer vil sikre mot dette.

Leirskolen har i dag veldig stort belegg. Men renoveringen skal tilpasses driften. I høst skal det være skoleklasser fram til utgangen av oktober. fra 1. november stenges skolen fullstendig, og byggearbeidet kan starte. Det hele må være ferdig til nyttår. For helt i begynnelsen av 2022 kommer de første leirskoleklassene tilbake.

Vi takker et enstemmig kommunestyre i Kvinesdal!