KNABENDAGEN 2023 FLYTTES

Våren 2023 er det 50 år siden Knaben Molybdengruver A/S ble nedlagt og gruvebyen fraflyttet. 30. april 1973 var siste arbeidsdag. Knabens Venner og ulike samarbeidspartnere kommer til å markere at det er 50 år siden. Vi ønsker å legge markeringen til helga 29. april – 1. mai 1973. Selvsagt er ikke programmet fastlagt enda, men aktuelle aktiviteter og tilbud kan være:

 • Gudstjeneste i kapellet
 • mai markering med fagbevegelsen og Kvinesdal Arbeiderparti
 • Offisiell åpning av Stølen Kraft
 • Omvisninger i gruva, vaskeriet og museet.
 • Kvinesdalteltet
 • Potetkjelleren
 • Festmiddag
 • Konsert
 • Aktiviteter for barn
 • Gruvefest – MUSIKK «LOVEGUNS»
 • Muligheter for overnatting
 • Veteranbiler og -busser
 • Salgsmesse – Ulike produkter og tjenester blir presentert
 • Hva har skjedd på Knaben siden 1973
 • Ulike utstillinger
 • Ulike foredrag.
 • Bildeutstillinger

DETTE BETYR AT KNABENDAGEN 2023, SOM TRADISJONELT HAR BLITT LAGT TIL HELGA RUNDT ST.HANS OG SOM HAR FUNGERT SOM ÅPNING AV UTVANDRERFESTIVALEN I KVINESDAL

NÅ FLYTTES 28. APRIL – 1. MAI.

           

GJESTER KAN ALLEREDE NÅ PLANLEGGE

EN TUR TIL KNABEN 1. MAI HELGA 2023.

KNABENS VENNER BÅDE MENER OG HÅPER AT HER SKAL DET BLI PROGRAM FOR ENHVER SMAK, IKKE BARE FOR DE GAMLE «KNABENESERNE», MEN OGSÅ FOR HYTTEFOLK, UNGE OG ELDRE!