For å hindre smittespredning ved leirskoleopphold og utleie av leirskolen i helger og ferier har vi laget egne koronatiltak for Knaben leirskole. Våre koronatiltak følger Udir sine anbefalinger og er godkjent av kommunelegen.

Det er fullt mulig å leie leirskolen i ferier og helger så lenge de nasjonale og lokale forholdene tillater det. Vi ber alle sette seg inn i gjeldene smittevernregler før de bestiller og besøker leirskolen.
Les tiltakene her!

Det er også laget egne tiltak for leirskoleopphold. Les tiltakene her!