https://www.kvinesdal.kommune.no/om-kvinesdal/ledige-stillinger-kvinesdal/6999-leirskolelaerer-50-fast-id-1309

Fra 1. januar 2020 har vi ledig 50% lærerstilling i Kvinesdal kommune som leirskolelærer ved Knaben leirskole. På grunn av lange arbeidsdager komprimeres arbeidsåret.

Knaben Leirskole mottar skoleklasser for leirskoleundervisning store deler av året. Arbeidet vil inngå i en turnus, med en friperiode (avspasering) i november og desember.

Stillingen innebærer planlegging og gjennomføring av undervisning inne og ute, klargjøring av skolebygg, organisere elevenes innetjenester, samt annet forefallende arbeid.

Den som søker må være fleksibel, ha god samarbeidsevne og må kunne arbeide selvstendig. Nærmeste overordnede vil være leirskolens rektor. Søker må ha relevant lærerutdanning. Søkere uten godkjent utdanning, men med relevant erfaring, vil også bli vurdert.

Den som ansettes må være innstilt på å arbeide mer enn 50 %, dersom leirskolens samlede belegg i perioden øker. Avlønning vil da bli etter timeliste

.Søknadsfrist 27.11.19Søkere oppfordres til å søke elektronisk. Evt. kan søknad sendes: Kvinesdal kommune, Nesgt. 11, 4480 Kvinesdal.

Dokumentasjon på vitnemål, praksis med mer ettersendes ved forespørsel eller framlegges ved innkalling til intervju.

Arbeidstakere ansettes i kommunen på de vilkår som til enhver tid fremgår av gjeldende lover, reglement og tariffavtaler.

Det vil bli stilt krav om tilfredsstillende politiattest.

Spørsmål kan rettes til leirskolens rektor Jan Rob på tlf. 97140020 eller på mail knaben.leirskole@kvinesdal.kommune.no

NB!Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli gjort offentlig selv om de har bedt om at informasjonen blir holdt unntatt fra pressen. Kvinesdal kommune vil alltid ta kontakt med søker på forhånd dersom ønsket ikke blir imøtekommet, jmf. §25 i Offentliglova.