LEIRSKOLELÆRER 50% ENGASJEMENT (ID 1253)

Knaben leirskole – leirskolelærer 50% engasjement (ID 1283)

I perioden fra 15. august til 15. april 2020 er det ledig engasjementstilling i Kvinesdal kommune som leirskolelærer ved Knaben leirskole. På grunn av lange arbeidsdager, vil denne perioden utgjøre 50 % av et årsverk.
Knaben Leirskole mottar skoleklasser for leirskoleundervisning store deler av året.
Arbeidet vil inngå i en turnus, med en friperiode (avspasering) i november og desember.

Stillingen innebærer planlegging og gjennomføring av undervisning inne og ute, klargjøring av skolebygg, organisere elevenes innetjenester, samt annet forefallende arbeid.
Den som søker må være fleksibel, ha god samarbeidsevne og må kunne arbeide selvstendig.
Søker må ha relevant lærerutdanning. Søkere uten godkjent utdanning, men med relevant erfaring vil også bli vurdert. Kvinner oppfordres til å søke.

Tilsetting og lønn i henhold til lov, forskrifter og avtaleverk. En gjør oppmerksom på at ansettelse skjer på betingelse av at det blir levert godkjent politiattest før tiltredelse. Attesten skal leveres når en får tilbud om ansettelse.
Søknad bes sendt på elektronisk skjema som du finner her. Evt. kan søknad vedlagt CV sendes til Kvinesdal kommune, Nesgt. 11, 4480 Kvinesdal

Spørsmål kan rettes til leirskolens rektor Jan Rob på tlf. 97140020 eller på mail knaben.leirskole@kvinesdal.kommune.no

Søknadsfrist 17.07.19

NB! Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli gjort offentlig selv om de har bedt om at informasjonen blir holdt unntatt fra pressen. Kvinesdal kommune vil alltid ta kontakt med søker på forhånd dersom ønsket ikke blir imøtekommet, jmf. §25 i Offentleglova.

Skole