For foreninger og lag eller familiegrupper er det meget populært å leie Knaben Leirskole. For en rimelig penge kan du få leie hele skolen med moderne kjøkken, svømmehall, gymnastikksal. Skolen har totalt 69 senger. Vinteren 2020 er ledig et par helger etter påske. Høsthelgene fordeles 1. februar. Ganske mange helger går ut ved søknadsfrist, men sjansen for at det blir noen ledige helger etter søknadsfristen er tilstede.

Ønsker du å vite mer?

Kontakt knaben.leirskole@kvinesdal.kommune.no

LeirskoleKnaben Leirskolebygg