Etter at koronaen nå ser ut til å løse opp, opplever Knaben Leirskole større etterspørsel fra grupper som ønsker å leie skolen i helger og ferier. Vinterhelgene 2022 ble fordelt etter «søknadsfrist» 1. september. Det er fortsatt noen få ledige helger.

Bestilling eller forespørsler kan gjøres til knaben.leirskole@kvinesdal.kommune.no

Ledige helger fordeles fortløpende.