Vi får en del spørsmål om leirskolens svømmebasseng kommer til å være åpent for hyttefolk og andre i helger og ferier.

I år får vi dessverre ikke dette til. Koronaen gir oss strenge restriksjoner på hvor mange vi kan ha inn i bassenget. Det er ikke greit å slippe inn andre gjester, når leirskolens likevel er leid ut til forskjellige grupper og lag.