fbpx

Kriseledelsen har besluttet følgende 13.03.20

  • Løypekjøring på Knaben opphører fra i dag
  • Knaben alpinsenter stenges
  • Rådhuset er stengt for publikum og besøkende
  • Omsorgssentrene er stengt for alle som ikke har en avtale
  • Kafeteriaen på Kvinesdal bo- og dagsenter er stengt
  • Teknisk drifts lokaler på Åmot er stengt for publikum
  • Forvaltningsutvalgets møte den 26.03.20 gjennomføres via skype
  • Kommunestyret den 25.03.20 utgår, det vil bli gitt orientering om øvrige politiske utvalgsmøter i neste uke

-Vi oppfordrer alle til å bidra i denne situasjonen slik at smitten begrenses så godt som mulig.

-Mange av oss er friske og tåler koronaviruset, men i solidaritet med alle de blant oss som ikke tåler det og for å sikre kapasitet i helsevesenet, er det viktig at rådene som gis følges.

-Vi er avhengig av at både innbyggere og ansatte bidrar på en positiv og konstruktiv måte i denne utfordrende tiden. La oss heie på hverandre!

-Vi er takknemlig for alle gode initiativ og tilbakemeldinger vi har fått fra enkeltpersoner, lag og foreninger om å bidra med hjelp.

Kriseledelsen har daglige møter og vil informere fortløpende.