Magne Haugland foran utløa på Vestheia i Kvås med flydøra som ble revet av det amerikanske B-17 flyet etter at det hadde bombet Knaben. I denne utløa ble fire amerikanske flygere lagt i skjul mens tyskerne gikk manngard i hele distriktet. (Foto: M. Haugland).

Lørdag 18.nov. kl.14 i Knaben kapell blir det markering av at det er 80 år siden Knaben ble bombet for andre gang 16.11.1943.

 

Knabens Venner og Potetkjelleren v/Ole Z. er arrangører.

-Ole Z. innleder med litt historie om tiden rundt bombingen, han vil lese fra et brev som forteller hvordan et øyenvitne opplevde dagen.

-Leif-Tore Hellang viser unike bilder tatt av tyske soldater som tjenestegjorde på Knaben i denne tiden.

 

-Forfatter Magne Haugland vil så holde et foredrag med film og 150 lysbilder om flyet som bombet Knaben for 80 år siden og styrtet ved Konsmo. Sentralt i foredraget er ei fortsatt bevart utløe i Kvås, hvor motstandsfolk i flere dager skjulte fire av amerikanerne som hoppet ut i fallskjerm

«FLYET SOM BOMBET KNABEN OG STYRTET

Ved middagstider tirsdag 16. november 1943 svevde 130 store B-17 amerikanske bombefly over Knaben og begynte å slippe 1 252 bomber over gruvebyen.

 Inne på Vestheia i Kvås i Lyngdal ligger ei værbitt lita utløe i kanten av ei myr. Ved døra inn til løa er det festet et fotografi av amerikanske flygere fotografert foran deres B-17 bombefly dagen før de skulle på tokt til Knaben.

 Hva skjedde på Knaben, i denne utløa, i Sirdal og distriktet omkring i noen dramatiske novemberdager i 1943?

For å finne svaret på dette, må vi altså tilbake til midt på dagen den 16. november 1943. Da brommet 130 B-17 «flygende festninger» over Knaben gruver. Klokka 11.33 begynte de første 250 kilo tunge bombene å falle over gruvebyen. I alt slapp flyene 1 252 bomber.

Et av bombeflyene fikk problemer med en av motorene og ble beskutt av et tysk jagerfly. Bombeflyet styret med et voldsomt brak like ved våningshuset på gården Åsan, rett vest for Konsmo. Over Sirdal, Kvås og Konsmo hadde 10 amerikanere hoppet ut i fallskjerm. De landet i forholdsvis god behold og gode nordmenn i Sirdal, Kvås og Konsmo fikk lagt de fleste av dem i skjul for tyskerne. Over hele distriktet slo tyskerne opp plakater hvor det stod at folk som hjalp fallskjermhopperne vil bli strengt straffet.

Tyske soldater og deres sikkerhetspoliti søkte på heiene og gikk fra hus til hus i Konsmo og Kvås for å slå kloa i de allierte flygerne. En tysk provokatør fra Lyngdal som snakket engelsk, ga seg ut for å være nedskutt pilot og gikk fra gård til gård og spurte om folk kunne hjelpe ham å finne hans kamerater.

På heiegården Hompland i Kvås hadde Bernt T. Hompland lagt fire av flygerne i dekning i ei utløe. Men snart krydde det av tyskere i området, som kommanderte hans 13 år gamle datter, Olga, til å vise dem vei til alle utløer og kvernhus i området!»

Det blir kaffepause og til slutt en omvisning i Potetkjelleren.

Velkommen til en interessant ettermiddag på Knaben.

 

 

Forsidebilde:
Magne Haugland foran utløa på Vestheia i Kvås med flydøra som ble revet av det amerikanske B-17 flyet etter at det hadde bombet Knaben. 
I denne utløa ble fire amerikanske flygere lagt i skjul mens tyskerne gikk manngard i hele distriktet.
(Foto: M. Haugland).