Våren 2018 starter prosjektet Destinasjon Knaben opp en prosess hvor målet var å få laget en ny grafisk og visuell profil. Knabens identitet ble definert og en man gjorde en analyse av hva slags synlighet og posisjon Knaben hadde i markedet.

Ønsket om å skape en ny grafisk og visuell profil er grunnlagt i et ønske om å bygge opp under og styrke det som allerede er Knaben. Gjennom ny grafisk og visuell profil skal man støtte opp under identiteten,  tydeliggjøre denne og bygge synlighet i de markedene vi skal nå. Vi må gjøre Knaben synlig for å få flere besøkende og få et høyere salg, noe som er målet for både kommunen, Knabenprosjektet og våre utbyggere.

Tre firma ble invitert til å svare på oppgaven, valget på leverandør falt på firmaet Montaag i Stavanger.

For mere info ang profil, ta kontakt med prosjektleder.