Knaben web

Hurra, vi er live med nye nettsider for Knaben. Dette er første versjon og før sommeren lanserer vi versjon to. I neste versjon skal bookingløsninger og kalender legges til. Vi gleder oss!

Vi håper sidene blir tatt godt i mot av alle som driver, har hytte, reiser til eller besøker Knaben.
Fokuset har vært å lage en moderne side som viser Knabens identitet og som skal lokke nye besøkende opp til vårt paradis.

Sidene skal først og fremst svare på det behovet en ukjent bruker av nettsiden har og trenger for å bli kjent. Sidene skal friste våre besøkende til å ta turen opp til Knaben, gjerne for en hel helg. Så må vi håpe at besøket blir så vellykket at et ønske om å kjøpe hytte og etablere seg på Knaben vokser. Samtidig skal disse sidene være for de som allerede har hytte og er faste gjester og beboere på Knaben. Og sist, men ikke minst så skal dette være et salgsvindu og en synliggjøring av de bedriftene og de aktivitetene/opplevelsene vi allerede har på Knaben. Vi skal synliggjøre våre gode smarbeidspartnere.

Det visuelle på nettsiden skal bygge opp under Knabens identitet og vise våre besøkende hva vi er og bygge opp under det Knaben våre innbyggere allerede kjenner til. Vi skal legge til rette for at vi kan fortelle Knabens gode historier.

Siden er utviklet og designet av Studio Oker og prosjektet er eid og ledet av Destinasjon Knaben.

En stor takk til Studio Oker og en stor takk til alle våre gode samarbeidspartnere i Bedriftsnettverket Detinasjon Knaben.

Ann Helen

Prosjektleder
Destinasjon Knaben