Under Knabendagan 28. april – 1. mai vil det være mulig for dem som har behov for det å leie seg inn for overnatting på Knaben leirskole.

Prisen vil være kr 300,- pr seng, og det inkluderer en enkel frokost.

Dette er leirskole, så en må regne med å dele rom med andre.-

Gjester må selv ha med sitt eget sengetøy.

Spørsmål eller påmelding rettes til janrob@vabb.no