PÅSKEREBUS KNABEN 2024 – KOR SKAL VI HEN?
Påskerebusen på Knaben er 10 poster som er ‘gjemt’ forskjellige steder.
Rebusen begynner her på butikken. Her er anvisning til første post. Se under.
For hver ny post finner du ledetråd til neste post.
Rebusen – ledetråd til hver post – kan også finnes på www.knaben.no
Når alle postene er funnet har du 10 bokstaver. Disse settes sammen til et kodeord med tilknytning til Knaben.
Send navn på deltaker(e) og kodeord på SMS til 91337465.
Du er da med i trekning av gevinster – 1. påskedag kl 16.
De første tre som leverer korrekt kodeord er garantert gevinst.

Påskerebus 2024 Nettversjon