PÅSKEREBUS KNABEN 2023
KOR SKAL VI HEN?
Påskerebusen på Knaben er 10 poster som er ‘gjemt’ forskjellige steder.
Rebusen begynner på butikken. Her er anvisning til første post. Se under.
For hver ny post finner du ledetråd til neste post.
Når alle postene er funnet har du 10 bokstaver. Disse settes sammen til et kodeord.
Send navn på deltaker(e) og kodeord på SMS til 91337465.
Du er da med i trekning av gevinster – 1. påskedag kl 16.
De første tre som leverer korrekt kodeord er garantert gevinst.
Se også www.knaben.no – der finner du også postene.
Står du helt fast er ‘nødnummer’ 91 33 74 65
Knabens Venner

Påskerebus 2023 Nettversjon