PROGRAM KNABENDAGEN 2020 Lørdag 27. juni 2020

KNABEN KAPELL

KL. 11.30: Åpning av Knabendagen – Knaben kapell

Foregår i gata utenfor Knaben kapell
v/ ordfører Per Sverre Kvinlaug –
«Avduking/åpning av historiesti for Gruvebyen

KL. 12.00 : Avduking av minneplate «Ostarbeitern – Russiske krigsfanger»

12.15   Knabens seminaret

Tema: 75 år med fred
v/ Arne Wyller Christensen

Seminaret avsluttes med utdeling miljødiplom.
Inne i kapellet vil det være begrensninger på antall. Avstandsregler vil gjelde.

Kl.13.15   Fredsmarsj fra Knaben kapell

Fredsmarsjen avsluttes ved minnestøtta
Legge på blomster ved minnestøtta

Kl 15 .00  SYNG MED OSS I KAPELLET

«Syng med oss» Allsang med Fred Johnny Wikøren.
«Bassesluskan» med irske og skotske sanger.

Vertskap:  Arne Stakkeland og Ole Z.

BUKKERITT

Arrangeres i år som turløp uten tidtaking. Deltakerne kan starte når de vil, men må være tilbake innen lørdag kl 15.00. Registrering av deltakere foregår før eller etter turen.

KILLINGRITT

Det blir et rebusløp i Gruvebyen for alle

LEIRSKOLEN

Matservering fra kl 11.00
Noe begrenset utvalg på grunn av korona
Varm mat, kaker

MALERIUTSTILLING PÅ LEIRSKOLEN

  • Lars Galdal stiller ut maleri med vintermotiv fra Knaben

BILDER FRA 2. VERDENSKRIG

  • Bilder fra 2. verdenskrig visest på skjerm på Knaben Leirskole

 

KNABEN GRUVEMUSEUM

  • Åpent fra 10.00 til 14.00

 POTETKJELLEREN 

  • Åpent fra kl. 10 – 14

Framvisning av opptak fra Skoletreffet i 1987 og «Skriket i Gruva» kortfilm av «Lygna Film» om et eksemplar av Munchs «Skrik» som tyskerne gjemte i gruva.

 

For detaljer i programmet – Følg med på www.knaben.no og Visit Knaben (Facebook)