SKREDKURS LØRDAG 19. MARS Kl 11.00

Kursholder: Arvid Tjørhom, leder av Øvre Sirdal leitegruppe.

Arvid har vært aktiv siden 1984 og har lang erfaring på dette området.

Dagen vil inneholde – gjennomgang av tiltakskort for skred – gjennomgang av skredutstyr – praktisk trening på de ulike momentene i et skred. – gjennomgang av skredsekk. – snøprofil – kompresjonstest (ECT) – Case med «reellt» skred.

Kurset blir avholdt i Reinshommen og case vil bli lagt i en naturlig skråhelling i nærområdet.

Dagen blir lagt opp til å være utendørs, så kle dere godt. Det vil være lurt å ha med en matbit og varm drikke.

OPPMØTE parkeringen i Reinshommen.

På denne dagen vil både medlemmer av Knaben og Fjotland leitegruppe og medlemmer av Flekkefjord og Gyland Rødekors delta.

Vi ønsker veldig gjerne at både lokale og hyttefolk også deltar. Det er virkelig en lærerik dag å få med seg. Så vi oppfordrer sterkt at alle som har anledning deltar.

GI GJERNE EN TILBAKEMELDING TIL

Lena B Bjørklund banel92@hotmail.com eller 98401110

Leif Hunsbedt: leif@knabenviaferrata.no eller 913 37 465

 

Mvh Styret i Knaben og Fjotland leitegruppe.