Knabens Venner skal stimulerer til kulturelle og sosiale aktiviteter på Knaben. Den populære foreninga har eget medlemsblad. Det er en meget aktiv og viktig aktør på Knaben, med over tre hundre medlemmer fra hele landet. Knabens Venner ble stiftet i 1992 og medlemmene består av dagens hus- og hytteeiere på Knaben, samt de som bodde her tidligere og andre interesserte.

 

Leder i Knabens Venner 2017
Leder
Ivar Krågeland
Tlf.: 93092841
E.mail: ivar.krageland@lyse.net

Medlemsbladet “Knaben Nytt”
Knabens Venner står blant annet for utgivelse av medlemsbladet Knaben Nytt, som kommer ut 3 ganger i året.
Her står det informasjon om aktiviteter på Knaben, samt Knabens historie.
Redaktør: Jan Rob.
Tlf. 97 14 00 20.
E-post: janrob@vabb.no