Vedsalg lørdag 27.08.22 fra kl 10 til 13

«PÅ GRUVA» selger vedsekker fra lageret ved Store Knabetjødn (ca. 250 sekker).

Kr 60,00- pr. sekk (henting lørdag 27.08)

Kr 75,00 pr. sekk  (ved levering, dette gjelder   kun der hvor det er kjørevei i Knabenområdet).

 

Dette er «Knabeved» fra dugnaden i  fremtidig skiløype.

 

Alle inntekter deles mellom «Røde Kors på Knaben» og «Knaben og Fjotland leitegruppe».

 

Forhåndsbestilling:  

Svend 995 99 516     Ove 909 35 382

 

Betaling:

Vipps til   PÅ GRUVA   #570760

Bankkonto 3030.39.34614 husk å merke med navn/telefonnummer.

 

«PÅ GRUVA» er en liten forening med følgende formålsparagraf:

Arrangere sosiale arrangementer i tilknytning til Knaben hvor eventuelle overskudd går til ideelle organisasjoner eller prosjekter på Knaben som styret bestemmer.