Det var lagt ut 10 poster i påskerebusen «Kor skal vi hen?

Post 1 – Krysset mellom Kvinavegen og Hattevarden – Kode: V

Post 2 – Gamle vaskeriet ved Knabeelva/Stølen  – Kode U

Post 3 – Klubbhuset til KFIL – Kode U

Post 4 – Heishuset – Kode S

Post 5 – Kulverten – Kode S

Post 6 – Potetkjelleren – Kode R

Post 7 – Stølsbakken – Kode L

Post 8 – Tilfluktsrommet under Messehaugen – Kode K

Post 9 – Minnestøtta – Kode G

Post 10 – Spisse Steinen – Kode E

RIKTIG SVAR: GRUVESLUSK

Det kom cirka 60 svar.

Følgende vinnere er trukket:

Svend Olsen

Ove Drange

Lene Eriksen

Matheo Surdal

Terje Gudmestad

Lisbeth Omdal