Knabejakta er et turopplegg basert på tur-orientering i Knabeheiene. Har du lyst på en tur ut kan det være greit å ha et mål med turen, og i dette opplegget er det postene. Postene er ikke inntegnet på noe kart, men angitt som kartreferanser med postbeskrivelse. Postene står ute til  1. oktober. Postene har forskjellig poengverdi etter hvor de er plassert. Total poengsum for postene er 45 poeng.

På hver post er det angitt en kode som tas vare på og noteres på kontrollkortet ditt. Etter endt sesong sendes kortet inn for godskriving av poeng og premiering. For hvert år flyttes postene og kodene forandres.

Knabens Venner står bak dette opplegget, og fører statistikk over oppnådd poengsum for hver deltaker. Resultatene offentliggjøres på hjemmesiden til Knabejakta og premieutdeling foretas på Nyttårsbasaren i Kapellet.

Alle ivrige Knabejakt – jegere anbefales å bli «heldigitale», men det vil fremdeles bli laget et mindre antall konvolutter ved sesongstart for de som av en eller annen grunn ikke kan/vil bruke elektronisk løsning. Papirkonvolutter kan kjøpes på Knaben Landhandel.

Det er i år lagt ut 15 poster og aldri har sesongen startet tidligere. Så nå er det bare å gå i gang med jakta:-)

Etter sesongens slutt må kontrollkortene sendes inn for godskriving av poeng. Det er viktig at alle som deltar sender inn kontrollkortene slik at Knabens Venner får en oversikt over deltakelsen, uansett antall oppnådde poeng.

Les mer om hvordan du får din kontrollkode og kart, les mer på Knabejakta!