På grunn av vanskelig mattilgang for reinsdyr vil det inntil videre ikke kjøres løyper inn til Knaberøisa.  Dette ligger innenfor SVR – landsskapsverneområde for villrein.  Villreinen har i år store vansker med å finne nok mat.

Styret for SVR anmoder om at en tar hensyn til villreinen. På Knaben følger vi denne oppfordringa.

 

Se ellers

http://www.nasjonalparkstyre.no/svr/Nytt/Oppmodning-om-a-syne-sarlege-omsyn-til-villrein-ved-ferdsel-i-fjellet/