Løypeoppdatering pr. 17.01.2019


En ivrig utsendt gjeng fra løype komitéen har vært oppdrag på Knaben onsdag kveld.

Les mer

Nye nettsider for Knaben – vi er live!


Dette er første versjon og før sommeren lanserer vi versjon to. I neste versjon skal bookingløsninger og kalender legges til. Vi gleder oss!

Les mer

Ny grafisk og visuell profil for Knaben


Våren 2018 starter prosjektet Destinasjon Knaben opp en prosess hvor målet var å få laget en ny grafisk og visuell profil.

Les mer